دانستنی ها

عرض سلام و ادب خدمت شما دوستداران علم و دانش.این تارنامه توسط کارشناس ارشد سلولی و مولکولی تنظیم شده است.لطفا در جهت پیشرفت و بهتر شدن این وبلاگ ما را از نظرات سازنده تان بهره مند سازید.با تشکر

اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی


 You will notice that there are no clothes in his closet, and no I repeat no pictures of ME in this modern home, or is it that I am ancient he only likes modern?
When you see Bill he is always wearing the same clothes.
 
Enjoy.
 
Bill Gates House


   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
 
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
 
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
 
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
 
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
 
 
اضغط على الصورة                                                                                      لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها                                                                                      الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 


اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها                                                                                      الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها                                                                                      الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها                                                                                      الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها                                                                                      الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها                                                                                      الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها                                                                                      الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
 
اضغط على الصورة لرؤیتها بحجمها الطبیعی
 
 
نوشته شده در جمعه ۱۳٩٠/٢/٩ساعت ٦:٢٤ ‎ب.ظ توسط FH نظرات () |


Design By : Night Skin