بریزید آقا جان بریزید و لذتش رو ببرید...

 

 
جزیره قشم - محل توریستی شنا
cid:1.187655375@web120304.mail.ne1.yahoo.com


ساحل بابلسر
cid:2.187655375@web120304.mail.ne1.yahoo.com

بندر عباس - ایستگاه اتوبوس بندر
cid:3.187655375@web120304.mail.ne1.yahoo.com

ماسوله - رشت
cid:4.187655375@web120304.mail.ne1.yahoo.com

ساحل چالوس
cid:5.187655375@web120304.mail.ne1.yahoo.com

سد کرج - تجمع بطری های پلاستیکی
cid:6.187655375@web120304.mail.ne1.yahoo.com

جای تعمق دارد که ما ایرانی ها
 خودمان را تمیزترین مردم جهان میدانیم

 اگر این تمیزیست ... پس مبارک باشد
 
/ 0 نظر / 7 بازدید