داستان یک گلابی


>یه روز یه کامیون گلابی داشته توی جاده می رفته که یه دفعه می‌افته توی یه دست‌انداز،
>>>>>یکی از گلابی‌ها می‌افته وسط جاده، بر می‌گرده به کامیون نگاه می‌کنه و میگه:
>>>>>گلابی‌ها، گلابی‌ها!
>>>>>گلابی‌ها میگن: گلابی، گلابی!
>>>>>کامیون دورتر می شه،
>>>>>صداشون ضعیف‌تر می شه.
>>>>>گلابی میگه: گلابی‌ها، گلابی‌ها!
>>>>>گلابی‌ها می گن: گلابی، گلابی!
>>>>>باز کامیون دورتر میشه، گلابی میگه: گلابی‌ها، گلابی‌ها!
>>>>>اما صدای گلابی دیگه به گلابی‌ها نمی‌رسه!
>>>>>گلابی‌ها موبایل راننده رو می گیرن و زنگ میزنن به موبایل گلابی،اما چه فایده که گلابی ایرانسل داشته و توی جاده آنتن نمی‌داده!
>>>>>گلابی یه نفر رو پیدا می‌کنه که موبایل دولتی داشته، زنگ می‌زنه به راننده و می گه: گوشی رو
>>>>>بده به گلابی‌ها، وقتی که گلابی‌ها گوشی رو می گیرن، گلابی میگه: گلابی‌ها، گلابی ها!
>>>>>گلابی ها می گن: گلابی، گلابی
>>>>>.

>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>.
>>>>>یعنی اون پیگیری و اشتیاقت منو کشته ، واقعا" دوست داری باز هم ادامه داشته باشه ؟!؟!؟!؟!؟خوشمزهنیشخند
>>>>>
/ 0 نظر / 32 بازدید