ارائه درمان نوینی برای ایدز

محققان موسسه تحقیقات پزشکی کویینزلند استرالیا مدعی اند درمان بالقوه ای را برای ایدز ارائه کرده اند.

"دیوید هریچ" مجری این تحقیقات می گوید: چگونگی دستکاری پروتئینی را در ویروس ایدز کشف کرده اند که به جای تکثیر از عفونی شدن جلوگیری می کند.

وی افزود: در این شیوه در واقع می خواهیم آتش را با آتش خاموش کنیم.

هریچ اظهار داشت: آنچه که در واقع انجام دادیم این است که پروتئین یک ویروس معمولی را که برای رشد ویروس ضروری بود گرفتیم و تغییر دادیم، از این رو به جای آنکه به یاری ویروس بیاید در واقع به شدت مانع از تکثیر ویروس شد.

هریچ افزود: این پروتئین دستکاری شده، ایدز را درمان نمی کند بلکه در محیط آزمایشگاه سلول های انسانی را در برابر ایدز محافظت کرد.

به گفته این پژوهشگر، این درمان به طور بالقوه درمانی برای ایدز است. این شیوه نه تنها درمانی برای عفونت ایدز است بلکه به طور بالقوه می تواند به روند بیماری پایان دهد.

بیش از سی هزار نفر در استرالیا به ایدز مبتلا هستند. اگر آزمایشهای بالینی این شیوه درمان موفقیت آمیز انجام شود این درمان می تواند جایگزین موثری برای درمانهای چندگانه ای باشد که در حال حاضر مبتلایان به ایدز تحت آن قرار می گیرند.

هریچ افزود: دارو درمانی، تک آنزیم ها یا پروتئین ها را هدف قرار می دهد و از این رو هر آنزیم یا پروتئین یک داروی خاص خود را دارد.

وی اضافه کرد: بیماران مجبورند دو یا سه دارو مصرف کنند بنابراین این شیوه درمانی جدید می تواند یک تک درمان باشد که همان تاثیر چند درمانی را به جا می گذارد.

این در حالی است که این نخستین درمان در جهان است که می تواند ایدز را در گام های چندگانه چرخه عمر ویروس، با یک تک عامل متوقف کند.

آزمایش های حیوانی این شیوه درمانی امسال آغاز می شود.

/ 0 نظر / 7 بازدید