تست IQ

.
.
.
.
..
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
10, 20, 3, 15, 1000, 60, 16
ده بیست سه پونزه هزارو شصت و شونزده!!!!!!!!!
 
 
 
 
 
 
 
فحش ندین ها . هوشتون کمه من چیکار کنم
/ 0 نظر / 10 بازدید