# برگه‌های_آزمایش_پزشکی

راهنمای خواندن برگه‌های آزمایش پزشکی

  انواع آزمایشات آزمایشات روتین شامل: الف-آزمایش خون: CBC_FBS_BS_Hb-HCT_PLT-PT-PTT-Cholestrol_Fb-Cr- BUN-Na- K-Ca-LDL-HDL- ب- آزمایش ادرار: UA-UC ج-آزمایش مدفوع: گایاگ و کشت مدفوع سایر آزمایشات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 252 بازدید